Asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Hierontapiste Rennox
Y-tunnus: 1615211-3
Osoite: Huovilankatu 2, 15100 Lahti
Puhelinnumero: 040 7512 644
Sähköposti: merja.peltonen@phnet.fi
Kotisivut: www.hierontapisterennox.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Merja Peltonen
Osoite: Huovilankatu 2, 15100 Lahti
Puhelinnumero: 040 7512 644
Sähköposti: merja.peltonen@phnet.fi
Kotisivut: www.hierontapisterennox.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri – Seurantakortit (liite)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Seurantakorttia ylläpidetään hoitojen seurantaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan asiakkaan nimi, ikä, sukupuoli, osoitetiedot, ammatti, erityisharrastukset sekä muut hoitoon vaikuttavat liitteenä olevan lomakkeen mukaiset asiakkaan kirjallisesti ilmoittamat ja allekirjoituksellaan vahvistamat tiedot sekä omat havainnot hoitojen yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä kirjallista suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta lainkaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto
Seurantakortit säilytetään kansiossa, lukitussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Seurantakortin tietoja ei laiteta sähköisiin järjestelmiin. Seurantakortteja säilytetään viisi vuotta ja yli viisi vuotta vanhat seurantakortit hävitetään alkavan vuoden tammikuussa polttaen tai silppurin kautta.

b. ATK:lle tallennetut tiedot
Asiakastietoja ei tallenneta sähköisiin järjestelmiin.

10. Asiakkaan tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa seurantakorttiin tallennetut tietonsa sekä vaatia seurantakortti poistettavaksi tai antamansa virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisteristä vastaavalle henkilölle.

11. Henkilötietolaki

Henkilötietolain 30 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen eteenpäin. Katso kohta 7.